حضور شرکت تُرنا سیستم به عنوان دفتر منطقه ای POSBANK کُره جنوبی در ایران در دهمین نمایشگاه کالا، تجهیزات و خدمات فروشگاهی

حضور شرکت تُرنا سیستم به عنوان دفتر منطقه ای برند Posbank کُره جنوبی در ایران
نمایشگاه کالا و تجهیزات حضور شرکت تُرنا سیستم به عنوان دفتر منطقه ای POSBANK کُره جنوبی در ایران  در دهمین نمایشگاه کالا، تجهیزات و خدمات فروشگاهی photo 2017 01 10 10 01 58

دهمین نمایشگاه کالا، تجهیزات و خدمات فروشگاهی

نمایشگاه کالا و تجهیزات حضور شرکت تُرنا سیستم به عنوان دفتر منطقه ای POSBANK کُره جنوبی در ایران  در دهمین نمایشگاه کالا، تجهیزات و خدمات فروشگاهی IMG 1877

با ما لوکس باشید !

نمایشگاه کالا و تجهیزات حضور شرکت تُرنا سیستم به عنوان دفتر منطقه ای POSBANK کُره جنوبی در ایران  در دهمین نمایشگاه کالا، تجهیزات و خدمات فروشگاهی IMG 1917

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید