چشم انداز تُرنا سیستم :

  • تبدیل شدن به برترین و بزرگترین تامین کننده صندوق های مکانیزه فروش در کشور سال ۱۳۹۶ ( تحقق یافت )
  • تبدیل شدن به برترین تولید کننده محصولات تکنولوژی محور در حوزه کسب و کار در ایران در سال ۱۳۹۷
  • تبدیل شدن به صادر کننده محصولات تکنولوژی محور در حوزه کسب و کار تا سال ۱۳۹۸

امیدواریم با لطف خداوند متعال در سایه تلاش ، همدلی و کارگروهی همه اعضاء سازمان تُرنا، تحقق چشم اندازهایمان هر چه سریع تر رُخ دهد.